جنگل ها و مراتع منطقه حفاظت شده ‎خائیز شهرستان کهگیلویه برای دومین بار پیاپی در هفته جاری دچار آتش سوزی شده است.

 

    

 ‌این بار شعله‌های آتش از منطقه ‎تنگکر این منطقه حفاظت شده از ساعت ۱۹ عصر امروز چهارشنبه آغاز شده و در حال پیش روی است.بخش حوادث تبیان کردستان