اسامی برندگان مسابقه فرهنگی گام دوم انقلاب


به اطلاع کاربران تبیان کردستان می رساند از میان تمام علاقمندان و شرکت کنندگای که در مسابقه فرهنگی گام دوم انقلاب شرکت کردند و توانستند حدنصاب نمره قبولی را دریافت کنند، کاربران زیر به قیدقرعه برنده شدند.

1-  علیرضا غلامی
2- سینا عباسیان
3- حسین حسن تبار
4- وحید قامتی قمصری
5- زینب محمودی شاد
6- کبری غفارزاده
7- قاسم ثانوی سورکی
8- نهیه رحیمی
9-  نیما عباسیان
10- هانیه لطفی لو
11- رها روح پور
12-فرخنده ناصري آقچای
13- عاطفه حاجی رضایی
14- زهراسادات موسوی
15- نظیره حبیبی
16- حسین علیان اشکهرانی
17-  فاطمه فیضی عارفی
18- افشین موسی وند
19- مریم لطفی لو
20- علی اشکهرانیبرندگان محترم جهت دریافت جایزه خود می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان(واحدرسانه) 5-33168204-087 تماس بگیرند.