مراسم غبار رویی مضجع مبارک امام رضا علیه السلام با حضور رهبر انقلاببخش بانک نوا و نمای تبیان کردستان