دستورالعمل‌های امام رضا(علیه‌السلام) برای زندگی سعادتمند

با مردم آنگونه رفتار کن که دوست داری مانند آن با تو رفتار کنند که معنای فروتنی است
بخش اخلاق و عرفان تبیان کردستان