یکی از شاخص‌های شهر سنندج وجود مساجد متعدد است و این ویژگی موجب شده تا سنندج را به شهر مناره‌ها نیز بشناسند.
یکی از شاخص‌های شهر سنندج وجود مساجد متعدد است و این ویژگی موجب شده تا سنندج را به شهر مناره‌ها نیز بشناسند و رکورد کمیت پایگاه‌های تمدن اسلامی به نام سنندج ثبت شود که وجود مسجد در هر کوچه و معبر این شهر مسجدی به زیبایی عینیت این صفت برای سنندج محقق کرده است. بر اساس آمارهای موجود از مجموع ۵۷ هزار مکان مذهبی در سطح کشور سه هزار مکان آن در کردستان واقع شده و از این تعداد نیز دو هزار و ۹۴ مورد آن مسجد است. در حال حاضر ۲۳ مسجد و مکان مذهبی تاریخی در سنندج جزو آثار ملی هستند که قدمت اکثر آنها به دوره قاجار برمی‌گردد.
بخش فرهنگ و سنت تبیان کردستان