سه چیز که ایمان را تضمین می کند

کسانی که به هر دری می‌زنند ولی کارشان درست نمی‌شود برای این است که نماز را اول وقت نمی‌خوانند
بخش دین و اندیشه تبیان کردستان