سـوالات مسابقه بزرگ اینترنتی مـاه ربیع

 

 

 

1-دو عامل اساسی نابود شدن و بی اجر ماندن اعمال کدامها هستند؟

الف)- کفر و بازداشتن از راه خدا

ب)- کفر و غفلت

ج)- غفلت و ترک نماز

د)- ممانعت از راه خدا و غفلت


2- ایمان و عمل صالح کدام یک از نتایج زیر را در بر دارد؟

الف)- آسودگی وجدان و خاطر

ب)- حیات طیبه

ج)- اصلاح احوال و پوشاندن سیئات

د)- همه موارد


3- ترجمه ی صحیح (فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ) را انتخاب کنید؟

الف)- خداوند هرگز اعمال آنها را گمراه نمی کند.

ب)- خداوند هرگز کارهایشان را بی مزد و بدون اجر نمی گذارد و نادیده نمی گیرد.

ج)- خداوند هرگز کارهای تو را نابود نمی کند.

د)- اعمال آنها هرگز گم نخواهد شد.


4- مکی یا مدنی بودن و ترتیب قرار گرفتن سوره در مصحف شریف و تعداد آیات سوره ی محمد به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف)- مدنی، 43، 34

ب)- مدنی، 45، 36

ج)- مکی، 46، 35

د)- مدنی، 47، 38


5- واژه ی (اضل) در آیه اول سوره محمد به چه معنا می باشد؟

الف)- باطل کرد و سود و اجر آن را از میان برد.

ب)- باطل خواهد کرد و به آن توجه نمی نماید.

ج)- باطل شده بود و بی اثر خواهد شد.

د)- باطل شد.


6- با توجه به آیات سوره محمد مسلمانان نسبت به اسرای جنگی چند راهکار در پیش دارند؟

الف)- آزادی بدون عوض و آزادی در برابر فدیه

ب)- آزادی در مقابل هدیه

ج)- آزادی در قبال یاد دادن خواندن و نوشتن

د)- آزادی در قبال مبادله اسرای دشمن


7- شهدای فی سبیل الله از کدام یک از موهبت های زیر در پیشگاه خداوند برخوردار خواهند شد؟

الف)- رهنمود شدن به سوی مقامات عالیه بهشت

ب)- اصلاح احوال آنها توسط خداوند متعال

ج)- عدم نادیده گرفتن اعمال و بی اثر کردن آنها

د)- همه موارد

 

 

8- ترجمه درست عبارت (لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) کدام یک از موارد زیر است؟

الف)- بر آنان چیره و از آنان انتقام گرفت.

ب)- آنان را بر دشمن یاری داد.

ج)- از آنان طلب کمک و یاری نمود.

د)- به یاری آنها شتافت.

 

9- بر اساس کدام آیه از آیات زیر در می یابیم که ایمان قابل ازدیاد است؟

الف)- طاعه و قول معروف فاذا عزم الامر فلوا صدقوا الله لکان خیرا لهم

ب)- والذین اهتدوا زادهم هدی و اتاهم تقواهم

ج)- سیهدیهم یصلح بالهم

د)- ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم


10- بر اساس روایات کدام یک از اسماء زیر نام دیگر سوره ی مبارکه محمد می باشد؟

الف)- سوره النبی

ب)- سوره التدبر

ج)- سوره القتال

د)- همه موارد


11- کدام یک از موارد زیر از اهداف اصلی سوره ی محمد(ص) نمی باشد؟

الف)- تحریض و تشویق مسلمانان بر قتال مشرکین متجاوز و ترغیب بر ثواب مترتب بر قتال فی سبیل الله

ب)- اثبات اینکه کافران بدون یار و یاور و بدون حامی خواهند ماند.

ج)- وصف بهشت و نعمت های بی بدیل و بی نظیر آن به سبکی متفاوت و اسلوبی برتر.

د)- تشریح احکام مربوط به بیت الله الحرام.


12- کدام یک از موارد زیر از مصداق های (صد عن سبیل الله) یعنی بازداشتن از راه خدا نمی باشد؟

الف)- منصرف کردن انسان ها از تبعیت از اسلام و قرآن و مخدوش نشان دادن چهره آن به مردم.

ب)- دزدی و راهزنی از مومنین متعهد به قرآن.

ج)- اخراج کردن و تبعید کردن رسول خدا و اصحاب او از شهر و دیار خود.

د)- باز داشتن مسلمین از ورود به مسجد الحرام.


13- یکی از اصلی ترین عوامل نابود کردن اعمال کفار از جانب خدا و اصلاح احوال مومنین ..... می باشد؟

الف)- تبعیت کفار از منهج باطل

ب)- تبعیت مومنین از حقی که از جانب پروردگار نازل شده

ج)- شرک ورزیدن کفار و نماز خواندن مومنین

د)- موارد الف و ب


14- نتیجه ابتلاء و آزمودن  انسانها از طرف خداوند متعال کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟

الف)- معلوم شدن مجاهدان واقعی در راه خدا
ب)- تمایز صابران
ج)- اعلام اینکه بین قول و عمل فاصله ها وجود دارد و اینکه قول بلا عمل هیچ سودی نخواهد داشت.
د)- همه موارد

15-بر اساس آیه 26  سوره مبارکه محمد اساسی ترین عامل ارتداد مردم بعد از روشن شدن حقیقت و هدایت چه چیزی است؟

الف)- اطاعت کردن از افرادی که دشمن شریعت هستند.
ب)- مخالفت با آیات قرآن کریم و تکذیب رسالت پیامبر اکرم(ص)
ج)- به دلیل اینکه اهریمن کارهای زشت آنها را در نظرشان آراسته است.
د)- بدین خاطر که هنوز تعصب جاهلیت از اذهان آنها زدوده نشده است

 

 

16- واژه (یحفکم) در ایه مبارکه 37 به چه معنا می باشد؟

الف)- از شما اصرار بکند و مصرانه بخواهد.
ب)- از شما بسیار سوال بکند.
ج)- شما را مورد بازخواست قرار بدهد.
د)- اسرار محرمانه شما را فاش گرداند.17- کدام یک از ترجمه های زیر برای آیه مبارکه(ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت) مناسب تر است؟

الف)- منافقان بیمار دل را می بینی همچون کسی به تو نگاه می کنند که چشمانشان از حدقه بیرون زده است.
ب)- منافقان کور دل را می بینی همچون کسی به او نگاه می کنند که چشمانشان از حدقه بیرون زده است.
ج)- منافقان مریض را میبینی همچون کسی به آنها نگاه می کنند که پلک هایشان از حرکت باز ایستاده است.
د)- کافران کور دل را می بینی همچون کسی به آنها نگاه می کنند که پلک هایشان از حرکت باز ایستاده است.

 

 

18- آیه مبارکه (یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام) صفت بارز چه کسانی می باشد؟

الف)- فاسقان
ب)- کافران
ج)- مومنین
د)- فاجران

 

 

19- در آیه 26 سوره مبارکه محمد مراد از (للذین کرهوا ما نزل الله) چه کسانی می باشد؟

الف)- مشرکین قریش
ب)- منافقین
ج)- یهودیان بنی قریظه و بنی نضیر
د)- گزینه های الف و ب


20- با توجه به توصیف بدیع و واقعی نعمتهای بهشت در آیات سوره محمد فرق  اساسی آنها با نعمتهای دنیوی در چیست؟

الف)- بی نظیر بودن و یا حتی نزدیک نبودن این نعمتها به نعمتهای دنیوی

ب)- عدم انقطاع و نابودی این نعمتها در همه ی زمانها و تا ابد باقی بودن آنها

ج)- حاضر بودن این نعمتها و دسترسی آسان و بدون دردسر و تلاش و کیفیت بی مانند

د)- همه موارد

 انتهای سوالات/