فرا رسیدن سالروز شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام
بر تمام عاشقان آن حضرت تسلیت بادبخش بانک نوا و نما تبیان کردستان