اگه خیلی آلبالو می‌خورید حتما از عسل که مصلح این میوه هست استفاده کنیدبخش خانواده ایرانی-اسلامی تبیان کردستان