فیلم کوتاه در خصوص یکی از آسیب های اجتماعی

(طلاق)


شما رو به دیدن این فیلم کوتاه دعوت می کنیم

کاری از اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان


بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان