خانواده و تشکیل آن از نگاه دین مبین اسلام امر مقدسی به شمار می رود. در این میان عواملی سبب تداوم و استحکام بنیان خانواده می شود که برخی از آنها اشاره می کنیم.

عوامل تداوم واستحکام خانواده:

1-صدازدن:

هریک از زن وشوهرباید دیگری رابه نامی صداکندکه اوبیشتردوست داردچه اسم باشد یانام فامیل یاالقاب مذهبی دیگرچون درروایات داریم سه چیزمحبت مردرابه برادرمسلمانش خالص میگرداند: الف- روی خوشی با او  ب- جابازکردن برای اودرمجالس  ج- اورابه بهترین اسم که درنزداومحبوب است خواندن


2- سلام کردن:

سلام کردن مسلمین بریکدیگر کینه هاو کدورت ها را می زداید و ایجاد انس و الفت میکند و بهتر است هر یک در سلام کردن بر دیگری سبقت بگیرد و نباید زن و شوهر این موضوع راکه اسلام به آن اهمیت داده نادیده بگیرند امام صادق(ع)می فرماید:
مرد هنگامی که بر عیالش وارد شود بر او سلام کند یا سرفه کند تا به اهل خانه اعلان نمایدکه وارد خانه شده تا چیزی که مورد کراهت مرداست در مقابل دیدگانش قرار نگیرد.


3-استقبال و بدرقه نمودن:

زن وشوهر باید هنگام رفتن و واردشدن به خانه همدیگر را بدرقه و استقبال نمایند. پیغمبر ما هم در امور خانواده چنین دستور داده است و عواملی دیگر همچون خداحافظی، تشکر، وفاداری و صداقت، نیکی و احسان ومحبت حسن نیت، عفو و عیب پوشی، صبر به همدیگر احترام گذاشتن ایجاد محبت و گرمی دل زن شوهر به همدیگر می کند.

 

نکته پندآموز برای خانواده ها:

یکی از اصحاب رسول خدا(ص) از دنیا رفت و حضرت در مراسم تدفین او شرکت نمود. مادرش با جسد می گفت چون به دست رسول خدا به خاک سپرده شده ای حتما سعادتمندی لذا برای تو گریه نمی کنم. وقتی مادر از کنار جسد رفت رسول اکرم به اصحاب فرمودند: قبر چنان فشاری به او داد که استخوان های سینه اش در هم شکست اصحاب عرض کردند او که مرد خوبی بود حضرت فرمودند آری اما در خانه بد اخلاق بود

 


حاصل سخن:

پس از این که عوامل تداوم و گرمی خانواده مشخص گشت به خوبی روشن می شود که رعایت نکردن این عوامل باعث تزلزل و سردی خانواده میگردد پس عواملی نظیر دخالت دیگران سخن چینی دروغ غیرت بیجاو... از عوامل سردی و از بین رفتن کانون گرم خانواده می باشد و بداخلاق بودن در خانواده فقط فحش وناسزا نیست بلکه روح نشاط نداشتن و در هرکاری(نق)زدن است. در روایت داریم هر کس محبتش به همسر خود بیشتر باشد ایمانش به خداوند بیشتر است.

 حجت الاسلام فعله گری- بخش خانواده ایرانی-اسلامی تبیان کردستان
منابع: معارف اسلامی؛ محمد صادق درگاهی