وقتی زن و مرد زندگی مشترکی را باهم شروع می کنند هر یک به نوبه خودبرای ایجاد یک زندگی شاد و پرطراوت در کنار هم تلاش می کنند و متعهد می شوند خواسته یا ناخواسته پایبند به آئیین همسرداری باشند وتلاش می کنند چگونه زیستن مشترک را یاد بگیرند. هر یک از زن و مرد دارای حقوقی هستند که رعایت هرکدام از این حقوق برای طرف مقابل لازم وضروری است و در صورت عدم رعایت آن، بنیان خانواده و روابط ایشان به سستی و فروپاشی می انجامد. در این راستا باید آئین همسرداری را یادگرفته و از اختلافات زندگی مشترک که باعث فروپاشی آن می شود پرهیز نمود.
یکی از الگوهای موفق در زندگی مشترک و آیین همسرداری، زندگانی مشترک حضرت علی(ع) و فاطمه الزهرا(س)است که می توانند الگوی مناسب برای همسران نو خانه قرار بگیرند.
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:

فدارها علی کل حال واحسن الصحبة لها فیصفو عیشک؛ همیشه با همسرت مدارا کن، و با او به نیکی همنشینی کن تا زندگیت باصفا شود.

از مهم ترین نکات آئین همسرداری1-داشتن  اخلاق خوب می باشد:

اگر شوهر نسبت به همسرش اخلاق خوب وپسندیده ای  داشته باشد وبامهربانی با همسرش رفتار نماید وهمچنین زن نسبت به شوهر اخلاق ورفتار مهربانی داشته باشد  زندگی جذاب  دوست داشتی باهم خواهند داشت .

حضرت علی (ع) می فرمایند: اخلاق نیکو روزی را زیاد می کند ومیان دوستان انس والفت پدید می آورد.

پیامبر اکرم (ص) در مورد اخلاق می فرمایید: بهترين شما مردى است‏ كه با همسرش به خوبى رفتار كند و من از همه شما نسبت ‏به همسرم‏ خوشرفتارتر هستم.2- گذشت:

یکی از نیاز ها واقعی زندگی مشترک این است که زن شوهر نسبت به هم گذشت داشته باشند واز آئین مهم همسرداری می باشد چرا که بدون گذشت از یکد یگر در زندگی مشترک زندگی خوب وصمیمی باهم نخواهند داشت ودائم در حال جر وبحث خواهند بود وبدون گذشت از یکدیگر اختلافات کوچک باعث سست شدن زندگی مشترکشان خواهد شد گذشت مهم ترین نیاز زندگی مشترک بین زن وشوهر می باشد که باید حتما بین همسران وجود داشته باشد تا زنگدگی مشترکشان پایدار بماند.

رسول خدا (ص) می فرماید: هر گاه خشمی برای شما پیش آمد، با عفو و گذشت آن را از خود دور کنید، زیرا در روز قیامت منادی ای ندا می دهد: هر که به گردن خدا مزدی دارد، برخیزد و کسی جز بخشایندگان برنخیزند، آیا نشنیده اید که خدای متعال فرمود: پس هر که گذشت کند و آشتی ورزد، مزدش با خداست.3- تکریم و احترام:

جایگاه و اهمیت تکریم در خانواده آن قدر مهم و اساسی است که پیامبر مردانی را که همسران خود را تکریم  نمی نمایند، انسانهای به دور از شأن انسانی و در بند فرومایگی می شمرد . ومی فرمود هر کس همسری اختیار کند باید او را اکرام و احترام کند. ماباید همسرمان احترام بگذاریم همچنان که پیامبر گرامی وائمه معصومین علیه السلام برآن تاکید نموده اند نباید دربرابر بد اخلاقی همسرمون از تکریم کردن به او دوری کنیم وبه او بی احترامی بگذاریم وبا توجه کامل به سخنانان آنان گوش دهیم  وسخنانان آنان را قطع نکنیم وچنانان رفتار کنیم که احساس کند به ایشان وسخنان آنها اهمیت میدهیم رفتار خوب واحترام گذاشتن بسیار کار سازتر بوده ونتیجه بهتری دارد  وباید زحمات آنان را پاس داشته وهمسر خود رابابهترین الفاظ مورد خطاب قرار بدهیم وبا تعابیری نیکو نیزآنان راتکریم نماییم .4-تأمین نیازهای همسر:

یکی دیگر از آئین همسر داری می باشد: هر خانواده نیازهای گوناگونی دارند که تأمین درست، معتدل و به موقع آن نیازها در تحقق روابط سالم و پرنشاط و رشد دهنده نقش اساسی دارد. زن و مرد نیازهای عاطفی، روحی، مادی، امنیتی و جنسی و.. دارندکه در صورت تأمین آن زندگی وخانواده پر نشاط وسالمی خواهی داشت .5- مدارا با همسر:

زن ومردی که باهم ازدواج کرده اند باید نسبت به همسرش مدارا داشته باشد چرا بدون مدار وگذشت در زندگی مشترک تفاهم حاصل نمی شود ودر زندگی مشترک دچار اختلاف خواهند شدباید بکوشیم، به خصوص در روابط بين خود و همسرمان، به جاى هر گونه پيش‏داورى يا مشاهده اشكالات و ضعف‏ها نقاط مثبت و قوت راببینیم به عبارت ديگر، به جاى توجه به نيمه خالى ليوان به نيمه پر آن نیز توجه کنیم.

حضرت امیر المومنین علی (ع) می فرماید:  فدارها علی کل حال واحسن الصحبه فیصفو عی؛ همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکی همنشینی کن تا زندگیت باصفا شود.6- گفتن کلمات محبت آمیز به  وابراز علاقه به همسر:

یکی دیگر از ائین همسر داری در زندگی مشترک می باشدبا گفتن کلمات محبت آمیز عشق علاقه همسرتان نسبت به شما چندین برابر می شود  گفتن جملاتی مثل دوست دارم عاشقت هستم ویا کلمات دیگر   ......که حاکی از محبت زوجین نسبت به هم است در رفع بسیاری از تردیدها و سوء ظن ها مؤثر و بر میزان محبت آنان می افزایدوهمچنین ائمه معصومین نیزبه همسر گفتن کلمات محبت آمیز بسیار تاکید نموده اند.

 پیامبر اکرم (ص) فرمودند: وقتی مرد به زن خود با محبت می نگرد و زنش نیز به او با مهر نگرد، خداوند به دیده ی رحمت به آن ها نگاه می کند.
7- تهمت وسوء ظن نداشتن نسبت به همسر:

زن ومرد بايد از هر گونه سوء ظن و حدس نادرست وغير واقع بينانه نسبت به هم دور باشند . اگر موضوع و مساله‏اى ذهن يكى از زوجين را به خود مشغول كرده است، بايد آن را به صراحت و صادقانه مطرح كنند و درستى و نادرستى اش را با همسرش مورد بررسى قرار دهد پس بایدهر يك از زوجين زمينه‏هاى بروز سوء تفاهم‏ها و سوء ظن‏ها را از بين ببرند و از رفتارهايى كه موجب بروز سوء تفاهم و سوء ظن مى‏شود، خوددارى كنندچرا که اگر به همسرمان تهمت بزنیم ویا نسبت به به او سوء ظن داشته باشیم دچار اختلافات بزرگی در خانواده خواهیم شد وهیچ وقت به همدیگر اعتماد نخواهیم کرد واین موارد باعث تلخ شدن زندگی وباعث جدایی وطلاق خواهد گردید .8- پرهیز کردن از تکبر وخشونت نسبت به همسر:

مسلمان واقعی نباید نسبت به همسر وخانواده خود تکبر وخشونت داشته باشد هرگونه عملی عکس العملی را در پی دارد چرا که اگرما نسبت به همسرمان تکبر وخشونتی نشان بدهیم واو هم در مقابل ما همان کار را خواهد کرد که این باعث جروبحث وخشونت وجدایی خواهد انجامید

 پیامبر (ص)  مي فرمايند: خير الرجال من امتي الذين لايتطاولون علي اهليهم و يحنون عليهم ولا يظلمونهم؛ بهترين مردان امت من آن كساني هستند كه نسبت به خانواده خود خشن و متكبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش كنند و به آنان آزار نرسانند.


 نتیجه سخن : از مباحث بالا نتیجه می گیریم زندگی مشترک زن ومرد(آیین همسرداری) وقوانین ونکات ریز ی دارد که اگر نسبت به همسرمان اخلاق خوب داشته باشیم گذشت داشته باشیم وبه اواحترام بگذاریم وبا او مدارا بکنیم وبا کلمات محبت آمیز بااو صحبت نماییم واورا تکریم نماییم ونسبت به همدیگر سوء ظن وتکبر وخشونت نداشته باشیم وچیزهای دیگر که در زندگی مشترک نیاز است که رعایت شود رعایت نماییم زندگی صمیمی وشادی خواهیم داشت واز زندگی مشترک مان لذت خواهیم برد .


رسول مبارک آبادی_بخش آیین همسرداری تبیان کردستان

منابع : مکارم اخلاق- آئین همسر داری